2022-11-29 Engelska/English Svenska/Swedish
 Ansökan om användarID och lösenord Byte av lösenord

 
Personnummer


Om du inte får något mejl med inloggningsuppgifter eller har problem med ditt användarID till digital ansökan, kontakta oss. komvux@orebro.se, 019-21 67 00. Ansökan
Internet Explorer | FireFox
Kundens logo
Komvux, Campus Risbergska, 019-21 10 00, Box 321 80, Hagagatan 53, 701 35 Örebro
Tieto